COMPONENŢA COMISIEI DE JURISDICŢIE  MANDATUL  2016-2020.

 
 Comisia de Jurisdicţie Profesională
 
 • CONF. DR. BANCU LIGIA ARIANA -  presedinte
 • PROF. DR. MĂRGINEAN OANA CRISTINA - membru
 • PROF. DR. SIN ANCA ILEANA -  membru
 • CONF. DR. MOLNAR CĂLIN - membru 
 • CONF. DR. BOERIU CRISTIAN MARIUS - membru 
 • ȘEF LUCR. DR. POPOVICIU HORAȚIU VALERIU - membru
 • DR. BĂILĂ LUCIAN - membru
 • DR. FLOREA CAMELIA - membru
 • ȘEF LUCR. DR. RUSSU OCTAV MARIUS - membru
 Comisia functioneaza sub coordonarea vicepresedintelui Colegiului Medicilor din Județul Mureș, DR. BUD VASILE.
 
  
 Comisia de jurisdicţie profesionalã are urmãtoarele atribuţii:  
 •  ancheteazã reclamaţiile şi sesizãrile legate de nerespectarea deontologiei profesionale;
 •  înregistrează si constituie  dosarul de anchetã disciplinarã;
 •  susţine acţiunea disciplinarã în faţa comisiei de disciplinã.
 •  susţine recursul în faţa Comisiei superioare de disciplinã din cadrul Colegiului Medicilor din România, atunci când recursul este promovat de biroul consiliului teritorial.
  

 

Ultimele cursuri