REGULI PROCEDURALE

 

Plângerea împotriva unui medic se adreseazã colegiului al cãrui membru este medicul. Acesteia i se va da curs numai dacã plîngerea  conţine urmãtoarele elemente de identificare:

-          numele, prenumele, domiciliul şi calitatea petentului;

-          numele, prenumele şi locul de muncã ale medicului împotriva cãruia se face plângerea;

-          descrierea faptei şi indicarea datei când aceasta a avut loc;

-          prejudiciul creat pacientului;

-          semnãtura petentului.

Plângerea se va depune personal sau prin mandat cu procurã ori poate fi trimisã prin scrisoare recomandatã cu confirmare de primire.

            Nu se vor înregistra plângerile trimise prin fax ori depuse sau trimise în copie.

            Procedura judecãrii abaterilor este prevãzutã în Statutul Colegiului Medicilor din România.

 

Ultimele cursuri