ORGANELE DE CONDUCERE ALE COLEGIULUI JUDEŢEAN AL MEDICILOR MUREŞ

1. ADUNAREA GENERALĂ 

 
  • este formatã din toţi medicii cu drept de liberã practicã înscrişi în Colegiul Judeţean al Medicilor Mureş;
  • se întruneşte în primul trimestru al anului în şedinţă ordinară şi, în mod excepţional, în şedinţe extraordinare, ori de câte ori este nevoie;
  • atribuţiile adunării generale sunt cele precizate la art. 80 din Statutul Colegiului Medicilor din România

 

MEMBRII CONSILIULUI CMJM MANDATUL 2016-2020

   1. Prof. Univ. Dr. Suciu Horațiu - președinte

   2. Dr. Bud Vasile – vicepreședinte

   3.Prof. Univ. Dr. Azamfirei Leonard – vicepreședinte

   4.Prof. Univ. Dr. Mărginean Cristina Oana – vicepreședinte

   5.Șef lucr. Dr. Moldovan Horațiu Remus – secretar

   6. Conf. Univ. Dr. Molnar Călin 

   7. Prof. Univ. Dr. Bățagă Simona

   8. Conf. Univ. Dr. Boeriu Cristian Marius

   9. Șef lucr. Dr. Popoviciu Horațiu-Valeriu

  10. Sef lucr. Dr. Russu Marius Octav

  11. Conf. Univ. Dr. Bancu Ligia Ariana

  12. Dr. Băilă Lucian

  13. Șef lucr. Dr. Molnar Varlam-Claudiu

  14. Dr. Căpîlnă Radu

  15. Conf. Univ. Dr. Neagoe Radu Mircea

  16. Sef lucr. Dr. Szederjesi Janos

  17. Prof. Univ. Dr. Sin Ileana Anca

  18. Conf. Univ. Dr. Cucerea Manuela Camelia

  19. Dr. Micu Ioan

  20. Dr. Florea Camelia

   21. Prof. Univ. Dr. Togănel Rodica

 

2. CONSILIUL COLEGIULUI JUDEŢEAN AL MEDICILOR MUREŞ

 

  • este format din 21 de membri, aleşi prin vot direct, secret şi liber exprimat de cãtre membrii adunãrilor generale, pentru un mandat de 4 ani;
  • se întruneşte în şedinţe ordinare o datã la douã luni sau în şedinţe extraordinare la convocarea preşedintelui, a cel puţin 3 membri ai biroului consiliului sau a unei treimi din numãrul membrilor consiliului.
  • atribuţiile Consiliului Colegiului Judeţean al Medicilor Mureş sunt cele precizate la art.83 din Statutul Colegiului Medicilor din România   

REGULAMENTUL INTERN DE ORGANIZARE SI FUNCȚIONARE A COLEGIULUI JUDEȚEAN AL MEDICILOR MUREȘ 

 - pentru vizualizare dati click aici.

 

Ultimele cursuri