PREZENTARE GENERALĂ

 
      Colegiul Judeţean al Medicilor Mureş este o organizatie neguvernamentala, fara scop patrimonial, cu obiective profesionale, administrative, de jurisdictie profesionala si economico-sociala, independenta faţă de administratia de stat locala si centrala, fata de partidele politice, patronat, etc.
Colegiul Medicilor Mureş are ca obiectiv oferirea de garantii pentru societatea civila si pentru stat, în legatură cu practicarea riguroasă a profesiunii de medic, la un nivel profesional si moral ireprosabil.
Colegiul Medicilor Mureş va contribui, ca structura organizatorica speciala, la apararea intereselor si prestigiului corpului medical  si actioneaza, de asemenea, pentru dezvoltarea profesiunii medicale, in zona sa de competenta.
Colegiul Medicilor Mureş  este reprezentantul corpului medical din întreg judeţul in relaţiile cu autoritatile si instituţiile guvernamentale si neguvernamentale, interne si internationale.
Colegiul Medicilor Mureş poate intra in relatii cu diferite organisme similare din alte tari.
Colegiul Medicilor Mureş se organizează in baza Legii 95/2005, privind exercitarea profesiunii de medic, infiintarea, organizarea si functionarea Colegiului Medicilor din Romania a Statutului C.M.R. si a propriului Regulament de Organizare si Funcţionare, ca persoana juridica de drept public, avand ca principal obiect de activitate apararea, controlul si supravegherea exercitarii profesiunii de medic, aplicarea legilor si regulamentelor care organizeaza si reglementeaza exercitiul profesiei.
 
     Colegiul Medicilor Mureş este autonom in raport cu orice autoritate publica sau persoana juridica de drept privat si isi exercita atributiile fara posibilitatea vreunei imixtiuni.si cu respectarea tuturor prevederilor din Regulamentul de Organizare şi Funcţionare a Colegiului Medicilor din România.
Sediul Colegiului Medicilor Mureş este in Municipiul Tg-Mureş, str. Argesului 25
Ca autoritate publica in domeniu, Colegiul Medicilor Mureş, participa, si propune C.M.R proiecte de sanatate si initieri de acte normative care reglementeaza domeniul medical si realizeaza atributiile conferite de Legea 95/2005 si alte legi speciale.
Ca organizatie profesionala Colegiul Medicilor Mureş apara demnitatea si promoveaza drepturile si interesele membrilor sai in toate sferele de activitate, apara onoarea, libertatea si independenta profesionala a medicului in exercitarea profesiei, asigura respectarea de catre medici a obligatiilor ce le revin fata de bolnav si de sanatatea publica.
      Colegiul Medicilor Mureş reprezinta interesele profesiei de medic si actioneaza prin toate mijloacele conferite de lege pentru dezvoltarea acesteia si pentru ridicarea prestigiului ei in cadrul vietii sociale.
Colegiul Medicilor Mureş, prin presedinte, este reprezentant al corpului medical din Mureş in relatiile cu autoritatile si institutiile guvernamentale si neguvernamentale, interne si internationale. Pentru indeplinirea atributiilor si obiectivelor conferite de lege si prezentul Regulament, organele reprezentative al Colegiului Medicilor din Mureş pot intra in relatii cu diferite organisme similare din alte judete si state.
Colegiul Medicilor Mureş isi exercita atributele de autoritate publica si profesionala, conferite de lege si prezentul Regulament, in patru domenii principale de activitate: 
  • profesional;
  • jurisdictie profesionala si litigii;
  • economic-social;
  • administrativ - organizatoric
       Între Colegiul Medicilor Mureş si celelalte colegii judetene, respectiv cel al municipiului Bucuresti, exista raporturi de autonomie functionala, organizatorica si financiara.
       În cazuri exceptionale si numai atunci cand anumite atributii nu pot fi exercitate intr-o maniera optima decat la nivel central, solutionarea problemelor se va face de catre Consiliul National al Colegiului Medicilor din Romania.
Alegerea organelor reprezentative si de conducere ale Colegiului Medicilor Mureş se face direct cu respectarea principiilor democratice si a egalitatii tuturor membrilor indiferent de specialitate.

Ultimele cursuri